Install
Convert your reports faster

Travian tool

Report converter

Subject: 00 atakuje osadę 1
Report date: 2020-05-22 00:28:54
Attacker [LaLaLama] kL1matt z osady 00
1260 0 0 0 0 0 14 20 0 0 1
590 0 0 0 0 0 7 9 0 0 0
Information Budynek: Wał ziemny nie został uszkodzony.
Główny budynek został/a zniszczony/a
Magazyn został/a zniszczony/a
Spichlerz został/a zniszczony/a
Resources
0
0
0
0
Loss
71150
57150
31450
24630

Wrong report:

Defender [UI---] jerzy z osady 1
0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Loss
4640
2240
2720
1280
Defender Help
0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loss
14000
18200
22400
9800
Defender Help
315 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
315 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Loss
32000
41570
18000
9620

New report